Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
aktualizováno: 05.08.2014 13:30:12 

Masarykova ZŠ Návsí šk.r. 2007/2008

PC učebna
 
 
To je naše chlouba, která existuje již 10 let. Nachází se ve 3. poschodí naší školní budovy. Tu by mohly závidět mnohé školy.
V učebně máme 17 žákovských počítačů typu AMD Athlon 1800+ s monitory AOC 17 nebo s 17" LCD panely, klávesnicemi a optickými myšmi, sluchátky a jeden řídící SERVER s procesorem P4 s rychlostí 2 GHz  a s patřičným příslušenstvím. Počítače jsou propojeny v počítačové síti pro sdílení programů uložených na serveru a pro možnost komunikace počítačů mezi sebou pomocí Neetmetingu.
Síť je využívána také pro přístup k internetu, a to pomocí  bezdrátového  připojení. Všichni žáci mohou pracovat s internetem najednou.
V učebně se nachází také datový projektor, který je využíván ve výuce informatiky i v ostatních předmětech.
Na stěnách učebny jsou pověšeny různé obrázky a nákresy, které nám usnadňují výuku (např.je popsáno okno, tlačítka, skříň PC, klávesnice, průzkumník, atd…) a umožňují rychlou orientaci v daném problému.
 
Dovednost pracovat s výpočetní technikou se stále více stává součástí našeho běžného života, tzv. počítačové gramotnosti. Proto chce naše škola umožnit dětem, které mají o práci s počítačem hlubší zájem, již od 6. třídy, rozšířenou výuku v informatice a výpočetní technice.
 
 
 
 
 
 
Výuka probíhá povinně:
 
V 6. r.  – informatika (podle ŠVP)
V 7. r. a 9. r. – povinně volitelný předmět INFORMATIKA
 
Kromě toho na škole pracuje  počítačový kroužek:    
3.,4. r. – p. uč. Pavel Stopa
7.r.      - p. uč. Vladimíra Demková
 
 
Počítače se také využívají v dalších předmětech (matematika, chemie, přírodopis, český jazyk, rodinná výchova, zeměpis…). Díky programům, které v počítačích máme, si obohatíme výuku, zopakujeme si učivo a vyzkoušíme si své znalosti.
 
Návštěvnost v PC učebně se řídí dle rozvrhu PC učebny.
 
Ve druhé počítačové učebně, která se nachází ve druhém patře, je umístěno 7 PC pro dyslektiky, kteří se pomocí vhodných programů, sloužících k nápravě poruch učení ,zdokonalí ve čtení a psaní. Jejich výuka probíhá pomalu, s důrazem na správné a hlasité čtení.
Jeden počítač je umístěn také ve sborovně a slouží všem učitelům k běžným a drobným pracím. Dále v ředitelně, v pracovně pana zástupce, v  kabinetech matematiky, češtiny, dějepisu , fyziky a  chemie a také nejstarší počítače jsou ve školní družině a slouží k zábavě dětí.Všechny  jsou vzájemně propojeny do počítačové sítě na řídící počítač v počítačové učebně.
TOPlist